Dịch tài liệu tài chính

 

Tài chính – ngân hàng là một trong những  lĩnh vực vô cùng quan trọng trong nền kính tế quốc gia, trong các bộ ngành, cơ quan, tổ chức, cá nhân,… Tài chính – ngân hàng cũng là một chuyên ngành đặc thù riêng, có nhiều ngôn ngữ, nhiều qui định mang tính chuẩn mực. Đặc biệt, trong xu thế hợp tác đa quốc gia, liên doanh liên kết toàn cầu thì lĩnh vực tài chính ngân hàng đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Việc cập nhật chính xác, kịp thời những thông tin tài chính, thương mại toàn cầu chính là cơ sở quan trọng cho việc nghiên cứu, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và hoạch định đường lối phát triển

 

Dịch thuật KINH ĐÔ sẽ đồng hành cùng quý khách dịch thuật các tài liệu quan trọng như:báo cáo tài chính, phân tích thị trường tài chính, báo cáo thường niên của các cổ đông, báo cáo kiểm toán, các tài liệu lien quan tới tài chính …Những tài liệu này luôn yêu cầu cao độ về chất lượng và phải phù hợp với những chuẩn mực của quốc tế.

 

Với triết lý “Nhanh, chất lượng, uy tín” đến với đội ngũ dịch thuật chuyên nghiệp, luôn sẵn sang hỗ trợ và chào đón quý khách bằng những bản dịch chất lượng tốt nhất chắc chắn rằng sẽ mang lại sự hài lòng và niềm tin cho khách hàng chỉ ở được ở Home Dịch Thuật Kinh Đô

 

 

numerals and finance

Tin Liên Quan